top of page

papírové techniky

Téma izraelské krajiny zpracované v obrazech

a mapách, získaných vrstvením, vymýváním, skládáním 

a destruováním papíru.

Geometrické reliéfy v tématech vztahů, vytvářené

technikou rýhování a ohýbání papírových archů. 
 

bottom of page