kresby a akvarely

kresby perem, dřívkem, bambusem, štětcem, uhlem, rudkou, pastelem